Privacy Policy

ACCEPTATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door zowel het gebruik van de website als het bezoek aan een vestiging beheerd door Fitscool/Fitstudio (een “club”) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Wanneer u bepaalde diensten of faciliteiten van Fitscool/Fitstudio gebruikt, bent u bovendien ook onderworpen aan geafficheerde richtlijnen of regels die van toepassing zijn op deze diensten of faciliteiten.

Als u namens een bedrijf, entiteit of organisatie een dienst afneemt van Fitscool/Fitstudio, verklaart en garandeert u dat u een gemachtigde vertegenwoordiger bent met de bevoegdheid om dergelijke organisatie aan deze voorwaarden te binden.

Aangekochte workouts, pakketten en/of abonnementen zijn gekoppeld aan uw persoonlijk lidmaatschap en kunnen niet gedeeld, doorverkocht of doorgegeven worden. Evenmin kunnen aangekochte workouts, pakketten en/of abonnementen in hun geheel of in hun delen worden terugbetaald of in tijd worden verlengd. Ook credits die u, onder de vorm van een abonnement, niet hebt opgenomen kunnen niet geannuleerd, gedeeld, doorgegeven, terugbetaald of overgezet worden naar een volgende maand.

PERSONAL TRAINING EN SMALL GROUP TRAINING VOORWAARDEN

De personal training (hetzij one-on-one, hetzij in small group) wordt uitgevoerd zoals beschreven op de website van Fitscool/Fitstudio. Om deel te nemen aan een training, dient u uzelf vooraf in te schrijven via de website van Fitscool/Fitstudio én dient u hiervoor te beschikken over een geldige, voorafbetaalde credit.

Betaalt u per training of heeft u een pakket van een aantal personal training of small group trainingsessies aangekocht, dan ontvangt u een aantal credits dat overeenkomt met het gekochte pakket. Afhankelijk van uw aankoop kunnen credits een geldigheidsdatum hebben (dit is duidelijk vermeld op het moment dat u deze aanschaft). Zijn uw credits opgebruikt, dan kan u een nieuwe aankoop doen via de website.

Aangekochte personal training of small group trainingsessies zijn gekoppeld aan uw persoonlijk lidmaatschap en kunnen niet gedeeld, doorverkocht of doorgegeven worden. Evenmin kunnen aangekochte sessies en/of pakketten in hun geheel of in hun delen worden terugbetaald of in tijd worden verlengd. 

(Reserveringen voor een personal trainingssessie of een small group training kunnen 7 dagen van tevoren via de website www.fitscool.be worden gemaakt door in te loggen met uw persoonlijk profiel. Een gereserveerde training kan gratis online worden geannuleerd tot 12 uur voor aanvang van de training. Annuleringen die minder dan 12 uur van tevoren worden gemaakt, worden volledig in rekening gebracht door het afschrijven van een credit. Ook als u niet opdaagt voor een training waarvoor u reserveerde, wordt een credit in mindering gebracht.)

LIDMAATSCHAP EN ONLINE APPLICATIE

Door uw lidmaatschap (dat automatisch in werking treedt van zodra u een workout, een training, een pakket, een abonnement of een andere dienst van Fitscool/Fitstudio koopt) verkrijgt u toegang tot de website www.fitscool.be en de daaraan gekoppelde online applicatie.

Door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen om uw profiel te beheren, uw contactgegevens aan te passen, uw credits/pakket/abonnement te beheren, uw betalingen op te volgen, uw bankgegevens te beheren, uw reserveringen te beheren, uw archief te raadplegen, uw facturen te downloaden, enz. De functionaliteit van deze online applicatie kan verschillen naargelang de diensten die u bij Fitscool/Fitstudio afneemt.

De toegang tot uw online profiel is strikt persoonlijk en mag niet door u gedeeld of doorgegeven worden. Credits, pakketten en abonnementen zijn steeds gekoppeld aan een profiel en zijn bijgevolg persoonsgebonden.

Fitscool/Fitstudio zal er alles aan doen om een tijdelijke of periodieke storing van de website en/of de daaraan gekoppelde online applicatie op te lossen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade of een compensatie.

U stemt ermee in dat de informatie die u aan Fitscool/Fitstudio verstrekt bij registratie en op alle andere tijdstippen correct, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. U gaat er ook mee akkoord dat u ervoor zorgt dat deze informatie ten allen tijde juist en up-to-date wordt gehouden, hetzij door zelf uw gegevens in de online applicatie te vervolledigen of te actualiseren, hetzij door in onze club te vragen naar een aanpassing.

U stemt ermee in dat Fitscool/Fitstudio, naar eigen goeddunken, op eender welk moment, om welke reden dan ook, en zonder voorafgaandelijke verwittiging de toegang tot uw profiel via de online applicatie kan afsluiten en/of beperken, evenals de inhoud ervan in haar geheel of in haar delen kan aanpassen of verwijderen.

De minimumleeftijd om gebruik te maken van de diensten van Fitscool/Fitstudio is vastgelegd op 16 jaar. Wie jonger is dan 18 jaar, dient zich bij de aankoop van één van onze diensten te laten vergezellen door een meerderjarige.

BEËINDIGING DOOR FITSCOOL/FITSTUDIO

Fitscool/Fitstudio kan naar eigen goeddunken en op elk moment stoppen met het verlenen van toegang tot de website www.fitscool.be, de hieraan gekoppelde online applicatie en/of de club, met of zonder kennisgeving indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden en/of de geafficheerde richtlijnen of regels die van toepassing zijn op de diensten en faciliteiten van Fitscool/Fitstudio. Fitscool/Fitstudio kan daarbij niet aansprakelijk worden gesteld jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging, net zo min Fitscool/Fitstudio een terugbetaling, compensatie of schadevergoeding is verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan Fitscool/Fitstudio, het deelnemen aan de activiteiten van Fitscool/Fitstudio, het gebruik maken van de diensten, toestellen en faciliteiten van Fitscool/Fitstudio en/of het achterlaten van spullen in de kleedkamers zijn op eigen risico. Fitscool/Fitstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade met betrekking tot bovenstaande, niet limitatieve lijst.

Fitscool/Fitstudio werkt uitsluitend met gecertificeerde trainers en zorgt steeds voor een dienstverlening van hoge kwaliteit. Niettemin loopt u altijd het risico op een blessure. Door uw bezoek of deelname aanvaardt u dit risico en gaat u akkoord met een, op eigen initiatief, bezoek aan een arts als u niet zeker weet of u helemaal gezond of zwanger bent. Bij de minste blessure of fysiek ongemak dient u Fitscool/Fitstudio hiervan te informeren, waarbij u geen afstand doet van uw eigen verantwoordelijkheid, noch de verantwoordelijkheid bij Fitscool/Fitstudio legt.

WAT IS GDRP?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Het is de nieuwe wetgeving van de Europese Unie die de wetten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens actualiseert en hervormt.

Het is van toepassing op de persoonlijke gegevens van iedereen in de Europese Unie, ongeacht waar de informatie wordt verzameld, opgeslagen of verwerkt.

TOESTEMMING EN GEGEVENS

Door gebruik te maken van de diensten en producten van Fitscool/Fitstudio geeft u de toestemming om persoonlijke informatie op te slaan en te gebruiken.

De persoonlijk identificeerbare informatie die Fitscool/Fitstudio mogelijk over u verzamelt is : (i) naam en geboortedatum, (ii) e-mailadres, telefoonnummer en fysiek adres, (iii) lidnummer, (iv) bezoekinformatie aan de website en de club(s) van Fitscool/Fitstudio, (v) facturatie- en bankgegevens, (vi) IP-adressen en (vii) cliëntgezondheid en vooruitgang.